چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلرامبوسيل (Chlorambucil)
نام های تجاری
Leukeran, Linfolysin , Chloraminophene
اشکال دارویی
    2mg : قرص
فرمول شیمیایی
C14 H19 Cl NO2 = 304/2
کاربرد دارو
لوسمي و لنفوم (هوچکين و غير هوچکين)
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
منع مصرف در دوران شيردهي
مكانيزم اثر دارو
مشتق موستين (نيتروژن موستارد) با اثرات مشابه. اثر بر لنفوسيت ها و تا حدود کمتري بر نوتروفيل ها و پلاکت ها.
اعمال اثر با ايجاد اتصال بين رشته هاي DNAو RNA . جذب سريع و کامل گوارشي. متابوليسم کبدي با متابوليت فعال فنيل استيک اسيد موستارد.PB گسترده، دفع کليوي.
نحوه مصرف
درمان ابتدايي و کوتاه مدت: دوز معمول 0/1-0/2 mg/kg روزانه به مدت 6-3 هفته بر حسب نياز. (ميانگين دوز 4-10 mg/day). امکان تجويز کل دوز روزانه يکجا.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد دور از نور و ظرف در بسته
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد اثرات کاهش دهندگي فعاليت مغز استخوان در مصرف همزمان با ساير داروهاي کاهش دهنده فعاليت مغز استخوان و ضرورت کاهش دوز در اين حالت.
عوارض جانبي
لوکوپني، نوتروپني و لنفوپني پيشرونده، عوارض هماتولوژيک.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. شمارش کامل سلول هاي خوني و اندازه گيري ميزان اسيد اوريک خون پيش از شروع درمان و دست کم هفته اي يکبار بعد از آن.
2. مطلع کردن پزشک در صورت بروز تب، گلودرد، خون ريزي غير طبيعي و کبودي به علت کاهش فعاليت مغز استخوان و احتمال بروز عفونت و خونريزي متعاقب آن.
3. کنترل وزن بيمار، اندازه طحال و درجه حرارت بدن حين درمان، ‌به منظور بررسي شدت کاهش عملکرد مغز استخوان.
4. آغاز لوکوپني اغلب در هفته سوم درمان و ادامه آن تا 10 روز بعد از آخرين دوز.
5. استفاده از يک روش مطمئن بارداري حين درمان.
6. پرهيز از دو برابر کردن دوز دارو.
7. پرهيز از تماس با مبتلايان به بيماري هاي ويروسي و باکتريايي حين درمان.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی