سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
شارکول (Charcoal activated)
نام های تجاری
Cabosorb, Carcocaps, Carbonet, Liqui-Char , Biocarbon , Carbogol
اشکال دارویی
    250mg : قرص
    30g/240ml : سوسپانسيون
    50g : پودر
کاربرد دارو
خنثي کردن سميت بسياري از داروها و سموم در دستگاه گوارشي.
مصرف در حاملگی
A
مكانيزم اثر دارو
جذب سطحي بسياري از سموم گياهي و غير آلي و بسياري از داروها شامل پاراستامول، باربيتورات ها و ضد افسردگي هاي سه حلقه اي و جلوگيري از جذب سيستميک اين مواد از دستگاه گوارشي. فاقد ارزش در درمان مسموميت با اسيدها و قلياها.
موارد منع مصرف
استفاده از پادزهر اختصاصي مثل متيونين، در مسموميت هاي ناشي از سموم خورنده و مشتقات نفت. در جذب سمومي مانند سيانيد، اسيدهاي معدني، مواد قليايي، حلال هاي آلي ، آهن، اتانول و متانول.
نحوه مصرف
بزرگسالان: 1-2 g/kg (يا 50-100 g) خوراکي يا ريختن هر 30 g پودر داخل 250 cc آب يا نرمال سالين و خوراندن به مريض. درمان بسياري از مسموميت ها با تجويز دوزهاي مکرر شارکول (Multiple Dosing).
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد در دماي اتاق، ظروف بسته و دور از گازها و هواي آزاد.
تداخل مصرف با ساير داروها
امکان خنثي کردن اثر داروي استفراغ آور جهت تخليه معده.
عوارض جانبي
اختلالات گوارشي مثل استفراغ، يبوست و اسهال، تيره شدن مدفوع، تجمع پلاکتي،‌آمبولي شارکول.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. عدم استفاده از فرم قرص يا کپسول در درمان مسموميت حاد به علت جذب بسيار کم.
2. تجويز هرچه سريعتر دارو (در عرض 30 دقيقه) بعد از مسموميت حاد جهت تأثير دارو.
3. امکان بروز استفراغ با تجويز سريع شارکول.
4. ثبت ظاهر، رنگ، قوام و دفعات اجابت مزاج بيمار.
5. امکان تغيير رنگ مدفوع.
6. تجويز داروهاي خوراکي حداقل 2 ساعت بعد از مصرف شارکول.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی