يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سترورليکس استات (Cetrorelix acetate)
نام های تجاری
Cetrotide
اشکال دارویی
    250mcg : ويال
کاربرد دارو
مهار افزايش پرخ ماچور LH در زناني که تحت تحريک کنترل شده تخمدان قرار دارند .
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
ممنوع است.
مكانيزم اثر دارو
اثر آنتاگونيست GnRh اين داروها با GnRh طبيعي جهت اتصال به گيرنده ها سلول هاي هيپوفيز رقابت مي کند و ترشح Lh و FSH را کنترل مي کند . اين دارو بدون تغيير از راه ادرار و متابوليت هاي آن از راه صفرا دفع مي گردد .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، اختلال شديد عملکرد کليه ، دوران حاملگي و شيردهي
نحوه مصرف
تزريق 3mg از راه زير جلدي يکبار در خلال مراحل اوليه يا مياني فارفوليکولار ، هنگامي که سطح استراديول سرم نشانگر پاسخ تحريکي مناسب باشد اغلب روز هفتم تحريک تجويز مي شود. اگر گونادوتروپين کوريونيک انساني (hcg ) در خلال 4 روز بعد از تزريق اين دارو تجويز نشود، سترورليکس تا زمان تجويز hcg با دوز 250mcg از راه زير جلدي يکبار در روز تجويز شود .
شرايط نگهداري
در دماي اتاق
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است.
عوارض جانبي
سردرد ، تهوع ، سندرم تحريک بيش از حد تخمدان
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- از بيمار بخواهيد در صورت بروز عوارض جانبي پزشک را سريعاً مطلع سازد.
2- روش صحيح تزريق را به بيمار آموزش دهيد.
3- از بيمار بخواهيد که تزريق را در قسمت پايين شکم و اطراف ناف انجام دهد و جهت کاهش تحريک موضعي در هر نوبت محل تزريق را تغيير دهد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی