شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ستريمايد سي (Cetrimide-C)
نام های تجاری
Saulon
اشکال دارویی
    250ml, 3.8Lit : محلول شستشو
کاربرد دارو
ضد عفوني کننده زخم هاي سوختگي و تميز کننده پوست در زخم ها، درماتيت سبوره ايک، شستشو حين جراحي کيست هيداتيد.
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
ضد عفوني کننده و سورفکتانت کاتيوني. استفاده از غلظت 1-1/0 درصد محلول آبي براي تميز کردن زخم ها و سوختگي ها. درمان آکنه.
موارد منع مصرف
خودداري از استفاده طولاني و مکرر روي پوست، خودداري از استفاده به عنوان تنقيه در حفرات بدن.
نحوه مصرف
در ضد عفوني کننده زخم هاي سوختگي و تميز کردن پوست: استفاده از محلول آبي 1-1/0، در درماتيت سبوره ايک: به عنوان شامپو در محلول هاي حاوي تا 10% ستريميد. در شستشو حين جراحي کيست هيداتيد: استفاده از غلظت 1-5/0%.
عوارض جانبي
امکان ايجاد حساسيت با استفاده مکرر، سوختگي پوست با غلظت هاي بالا، بروز تهوع و استفراغ با خوردن آن و آسيب مري و نکروز با خوردن محلول هاي غليظ.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. امکان بروز واکنش هاي حساسيتي.
2. تأثير بيشتر بر باکتري هاي گرم مثبت نسبت به گرم منفي.
3. استفاده از دارو تنها روي پوست.
4. خودداري از تماس با چشم و غشاي مخاطي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی