سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سفالوتين (Cephalothin sodium (Cefalotin sodium))
نام های تجاری
Keflin
اشکال دارویی
    1g : ويال
فرمول شیمیایی
C16 H15 N2 Na O6 S2 = 418/4
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سفالوسپورين-نسل اول
کاربرد دارو
عفونت ناشي از اعمال جراحي، پنوموني بدون عارضه، سلوليت، عفونت هاي ادراري.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اعمال اثرات باکتريسيدي از طريق مهار سنتز ديواره سلولي باکتري و بالا بردن ناپايداري اسموتيک. جذب گوارشي کم، تزيع گسترده در بافتها و مايعات بدن بجز مغز و CSF. عبور از جفت و ترشح کم در شير، نيمه عمر 30-50 دقيقه.PB: 70% .
موارد منع مصرف
حساسيت قبلي به پني سيلين ها و مشتقات پني سيلين، پني سيلامين يا سفالوسپورينها.
نحوه مصرف
در اعمال جراحي بزرگسالان: 1-2 g (base)، 1-5/0 ساعت قبل از عمل، 1-2 g حين عمل و به همين ميزان هر 24-6 ساعت پس از عمل.
کودکان: درست مشابه بزرگسالان تنها با دوز 20-30 mg/kg.
شرايط نگهداري
پودر: 30-15 درجه سانتيگراد و محلول تهيه شده تزريقي تا 96 ساعت در يخچال و حداکثر 12 ساعت در دماي اتاق.
تداخل مصرف با ساير داروها
بالا رفتن طولاني مدت سطح خوني سفالوتين در مصرف همزمان با پروبنسيد،
افزايش سمت کليوي دارو با آمينوگليکوزيدهايي نظير: کوليستين، پلي ميکسين بي يا وانکومايسين،
افزايش سينرژيستيک خاصيت ضد ميکروبي در مصرف همزمان با پني سيلين ها يا آمينوگليکوزيدها.
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي شامل کهير، راش، خارش، تب و لرز، واکنش هاي شبيه بيماري سرم، آنافيلاکسي، سميت کليوي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. بررسي مرتب محل تزريق IV به علت خطر بروز ترومبوفلبيت با مقادير بيش از g 6 در روز و به مدت بيش از 3 روز.
2. توجه به کاهش حجم ادرار در بيماران با نارسايي کليه، دچار هيدراتاسيون و تحت درمان با مقادير زياد دارو به علت خطر بروز سميت کليوي.
3. بررسي منظم و دوره اي مطالعات هماتولوژيک شامل PT، PTT و بررسي عملکرد کليوي و کبدي در استفاده از دوزهاي بالا و طولاني مدت دارو.
4. اطلاع به پزشک در صورت بروز هرگونه علامتي از خونريزي مانند کبودي روي پوست و يا خون دماغ شدن.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی