دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سفوروکسيم (Cefuroxime)
نام های تجاری
Kefurox, Zinacef, Ceftin
اشکال دارویی
    125mg FC, 250mg FC, 500mg FC : قرص
    125mg/5ml, 250mg/5ml : سوسپانسيون
    1.5gr, 250mg, 750mg : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سفالوسپورين-نسل دوم
کاربرد دارو
عفونت هاي مزمن دستگاه تنفسي تحتاني، دستگاه ادراري، پوست و اجزاء آن، عفونت هاي استخوان و مفاصل، سپتي سمي.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
مصرف با احتياط
مكانيزم اثر دارو
داراي اثر باکتريوسيدال (عمدتاً) و باکتريواستاتيک. وابستگي اثر دارو به نوع ميکروارگانيسم، نفوذ بافتي، دوز دارو و سرعت تکثير ميکروارگانيسم. اعمال اثر آنتي باکتريال از طريق اتصال به پيوندهاي پروتئيني پني سيلين باکتريايي و در نتيجه مهار سنتز ديواره سلولي.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به سفوروکسيم يا ساير سفالوسپورين ها.
نحوه مصرف
بزرگسالان: دوز معمول 750 mg-1 g عضلاني يا وريدي هر 8 ساعت به مدت 5-10 روز. در عفونت هاي مخاطره آميز و عفونت هاي ناشي از ميکروارگانيسم هايي که حساسيت کمتري به دارو دارند: g 1.5 عضلاني يا وريدي هر 6 ساعت و در مننژيت باکتريايي: تا g3 وريدي هر 8 ساعت.
شرايط نگهداري
نگهداري شکل تزريقي دارو در جاي خشک و در دماي (86-59 درجه فارنهايت) 30-15 درجه سانتيگراد، دور از نور، نگهداري سوسپانسيون خوراکي آماده دارو در يخچال يا دماي اتاق.
تداخل مصرف با ساير داروها
اعمال اثر سينرژيسم بر عليه برخي ميکروارگانيسم ها و افزايش خطر بروز سميت کليوي در مصرف همزمان با آمينوگليکوزيدها،
افزايش ريسک بروز عوارض جانبي در مصرف همزمان با داروهاي مدر،
مهار رقابتي ترشح توبولار کليوي دارو وسط پروبنسيد و در نتيجه افزايش سطح سرمي و طولاني شدن مدت اثر دارو.
عوارض جانبي
فلبيت، ترومبوفلبيت با تزريق وريدي، اسهال، راش ماکولوپاپولار و اريتماتوز، کهير، درد، سفت شدن پوست.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. توجه به بيواکي والان نبودن فرم قرص يا سوسپانسيون خوراکي و عدم توانايي جايگزيني اين دو شکل دارويي بر حسب mg/mg.
2. امکان استفاده از سوسپانسيون خوراکي دارو، در صورت عدم استقبال از شکل قرص در درمان اوتيت مياني کودکان.
3. توجه به وجود 2/4 mEq سديم در هر گرم از دارو در بيماران با محدوديت استفاده از سديم.
4. بررسي محلول ها از نظر وجود ذره خارجي و تغيير رنگ، امکان تغيير رنگ محلول ها از زرد روشن تا کهربايي بدون تغيير در قدرت محلول.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی