سه شنبه 19 آذر 1398    |    Tuesday, December 10, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سفتي زوکسيم (Ceftizoxime)
نام های تجاری
Cefizox, Ceftix
اشکال دارویی
    1gr, 500mg : ويال
فرمول شیمیایی
C13 H12 N5 NaO5 S2 = 405/4
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سفالوسپورين-نسل سوم
کاربرد دارو
پنوموني: گرم مثبت و منفي (حتي استافيلوکوک هاي حساس)، عفونت هاي ادراري: گرم منفي، سوزاک بدون عارضه.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اعمال اثرات باکتريسيدي با مهار سنتز ديواره سلولي باکتري و بالا بردن ناپايداري اسموتيک.
نحوه مصرف
بزرگسالان: دوز عمومي g 2-1 هر 12-8 ساعت و در عفونت هاي ادراري بدون عارضه: mg 500 هر 12 ساعت IV يا IM.
کودکان بزرگتر يا مساوي 6 ماه: mg/kg 50 هر 8-6 ساعت يا mg/kg200 هر 8-6 ساعت.
شرايط نگهداري
پودر 30-15 درجه سانتيگراد دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش سرعت ترشح توبولي و در نتيجه افزايش طولاني مدت غلظت سرمي در مصرف همزمان با پروبنسيد.
عوارض جانبي
واکنش هاي موضعي محل تزريق شامل سوزش، سلوليت، درد، تورم، پارستزي و فلبيت.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. افزودن cc10 آب مقطر به ويال g1 جهت تزريق IV به مدت 5-3 دقيقه يا رقيق نمودن اين محلول با cc 100-50 نرمال سالين يا سرم قندي 5% و انفوزيون طي 30 دقيقه.
2. مطلع کردن پزشک در صورت بروز علائم عفونت ثانويه و آلرژي (راش، خارش، کهير).
3. مطلع کردن پزشک در صورت بروز اسهال به علت وجود خطر کوليت با غشاي کاذب.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی