شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سفوتاکسيم (Cefotaxime sodium)
نام های تجاری
Claforan, Primafen
اشکال دارویی
    500mg, 1g : ويال
فرمول شیمیایی
C16 H16 N5 Na O7 S2 = 477/4
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سفالوسپورين-نسل سوم
کاربرد دارو
پنوموني: گرم منفي و مثبت. عفونت هاي ادراري: گرم منفي يا سوزاکي. عفونت هاي ژنيکولوژيک، سپتي سمي: گرم منفي و مثبت.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اعمال اثرات باکتريسيدي با مهار سنتز ديواره سلولي باکتري و بالا بردن ناپايداري اسموتيک. جذب سريع عضلاني.
نحوه مصرف
بزرگسالان: حداکثر تا g/day12 به شکل IV يا IM.
شرايط نگهداري
پودر خشک 30-15 درجه سانتيگراد و ويال آماده شده تا 24 ساعت در درجه حرارت اتاق و تا 10 روز در يخچال و تا 13 هفته به شکل فريز شده.
تداخل مصرف با ساير داروها
اعمال اثرات سينرژيستيک بر عليه برخي ارگانيسم ها از قبيل سودومونا در مصرف همزمان با آمينوگليکوزيدها.
عوارض جانبي
واکنش موضعي محل تزريق، فلبيت يا ترومبوفلبيت (با تزريق IV)، درد، تورم و سفتي در محل تزريق IM.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کنترل متناوب ميزان دريافتي و دفع بيمار، BUN، کراتينين و کليرانس کراتينين به ويژه در مصرف همزمان با آمينوگليکوزيدها.
2. بررسي بيمار در صورت بروز اسهال شديد و تب به علت احتمال بروز کوليت با غشاي کاذب در خلال 9-4 روز و حتي تا 6 هفته بعد از اتمام دوره درماني به ويژه در مبتلايان به بيماري هاي مزمن و بد حال و بيماران بستري در بخش ICU.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی