پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سفپيم (Cefepime Hcl)
نام های تجاری
Maxipime
اشکال دارویی
    1g, 2g, 500mg : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سفالوسپورين-نسل چهارم
کاربرد دارو
عفونت ادراري خفيف تا متوسط ناشي از E.coli کلبسيلا يا پروتئوس شامل موارد همراه با باکتريمي ناشي از اين ميکرو ارگانيسم ها
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط مصرف شود.
مكانيزم اثر دارو
سفپيم با مهار سنتز ديواره سلولي اثر ضد باکتريايي خود را اعمال مي کند. اين دارو به طور معمول در برابر ميکرو ارگانيسم هاي گرم مثبت مثل پنوموکک، استرپتوکوک اورئوس و... موثر است.
موارد منع مصرف
بيماران حساس به اين دارو يا ساير سفالوسپورين ها، پني سيلين ها يا بتالاکتام هاي ديگر.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان بالاي 12 سال: 1-5/0 گرم عضلاني يا IV طي 30 دقيقه هر 12 ساعت براي 10-7 روز.
شرايط نگهداري
بر اساس دستور کارخانه سازنده
تداخل مصرف با ساير داروها
آمينوگليکوزيدها خطر سميت کليوي و گوارشي را افزايش مي دهند. ديورتيک هاي قوي مانند فوروزمايد نيز خطر سميت کليوي را افزايش مي دهند.
عوارض جانبي
حساسيت به دارو، تهوع، استفراغ، خارش، کهير،‌ راش.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. پيش از تجويز دارو نمونه گيري لازم براي کشت و سنجش حساسيت انجام شود.
2. هنگام تزريق با دقت به دستورهاي کارخانه سازنده توجه کنيد. فقط از محلول هاي توصيه شده براي رقيق سازي استفاده کنيد.
3. براي تزريق عضلاني مي توان دارو را با آب مقطر استريل، نرمال سالين، سرم دکستروز 5%، ليدوکائين 1% يا 5% استفاده کرد. براي ميزان رقيق سازي به دستورهاي کارخانه سازنده توجه کنيد.
4. دارو مي تواند سبب رشد باکتري ها يا قارچ هاي غير حساس شود.
5. سفالوسپورين ها مي توانند سبب افت عملکرد پروترومبين شوند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی