سه شنبه 20 آذر 1397    |    Tuesday, December 11, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سفازولين (Cefazolin)
نام های تجاری
Kefzol, Zolicef
اشکال دارویی
    1g, 250mg, 500mg : ويال
فرمول شیمیایی
C14 H13 N8 Na O4 S3 = 476/5
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سفالوسپورين-نسل اول
کاربرد دارو
در عفونت هاي تنفسي: استرپ پنومونيه، کلبسيلا، هموفيلوس، استاف ارئوس حساس و استرپ بتاهموليتيک گروه A.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
اعمال اثرات باکتريسيدي از طريق مهار سنتز ديواره سلولي و بالا بردن ناپايداري اسموتيک، جذب گوارشي خيلي کم، تزريق IMو IV. عبور از جفتف ورود کم به شير، دفع کليوي .
موارد منع مصرف
حساسيت به پني سيلين ها، پني سيلامين يا سفالوسپورين ها، سابقه اختلالات خونريزي دهنده.
نحوه مصرف
بزرگسالان: در عفونت هاي خفيف ناشي از کوکسي هاي گرم مثبت: mg 500-250 هر 8 ساعت IV يا IM.
عفونت هاي متوسط تا شديد: g 1 – mg 500 هر 8-6 ساعت IV يا IM، عفونت هاي مهلک مثل اندوکارديت يا سپتي سمي g5/1-1 هر 6 ساعت .
شرايط نگهداري
ويال در دماي 30-15 درجه سانتيگراد تا 24 ساعت در دماي اتاق و تا 96 ساعت در يخچال.
تداخل مصرف با ساير داروها
بروز درماتيت anamnestic photosensivity و يا photo recall در مصرف همزمان سفازولين و جنتامايسين.
عوارض جانبي
کهير، خارش، راش، تب و لرز، درد مفصلي، ادم، اريتم، سندرم استيون جانسون، سوزش معده، گلوسيت، واکنش موضعي در محل تزريق، فلبيت يا ترومبوفلبيت با تزريق IV، آنافيلاکسي، سميت کليوي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. ‌کنترل BNU کراتينين بيمار و حجم ادرار حين درمان.
2. قطع دارو در صورت بروز اسهال شديد و شک به کوليت با غشاي کاذب.
3. کنترل منظم و دوره اي وضعيت هماتولوژيک شامل PT، PTT و عملکرد کليه و کبد در مصرف دوزهاي بالا و طولاني مدت دارو.
4. حل کردن g1 سفالوزين با cc10 آب مقطر و رقيق سازي با cc100-50 نرمال سالين يا دکستروز 5% جهت تزريق IM و تزريق IV هر يک گرم سفالوزين طي 5 دقيقه يا بيشتر.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی