شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کسپوفونژين استات (Caspofungin acetate)
نام های تجاری
Cancidas
اشکال دارویی
    50mg, 70mg : ويال
کاربرد دارو
آسپرژيلوز مهاجم در بيماران مقاوم يا غير محتمل به ديگر درمان ها
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
D-glucan-(3 و 1) b از اجزاي اينتگرال ديواره سلولي قارچ هاي رشته اي حساس است که سلول هاي پستانداران فاقد آن هستند. اين دارو ساخت ماده مذکور را مهار مي کند.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو يا اجزاي آن
نحوه مصرف
دوز بزرگسالان: دوز بارگيري منفرد mg70 در روز اول به روش داخل وريدي تجويز و سپس با دوز mg50 روزانه دنبال مي شود. تجويز دارو به صورت انفوزيون آهسته داخل وريدي طي مدت حدود يک ساعت انجام مي گيرد.
تداخل مصرف با ساير داروها
کاربازماپين، دگزامتازون، افاويرنز، نلفيناوير،‌ نويراپين، فني توئين، ريفامپين ميتوانند باعث کاهش مقادير اين دارو شوند.
عوارض جانبي
تاکي کاردي، بي اشتهايي،‌ پارستزي، کم خوني، درد، ميالژي، تنگي نفس، تعريق، لرز، واکنش هاي حساسيتي القا شده.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. هرگز اين دارو را با محلول دکستروز مخلوط يا رقيق نکنيد و از مخلوط کردن و انفوزيون اين دارو همراه با داروهاي ديگر خودداري کنيد.
2. در موارد آماده سازي دارو جهت تزريق داخل وريدي به دستورالعمل مراجعه کنيد، معمولاً بايد دارو را در ml250 محلول نرمال سالين براي تمام دوزها رقيق کرد. در صورتيکه بيمار تحت رژيم محدوديت مايعات قرار داشته باشد، دوزهاي mg 35 و mg50 دارو را مي توان در mg100 محلول نرمال سالين رقيق کرد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی