يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کارنيتين (Carnitine)
نام های تجاری
Carnitor, Vitacarn, Bicarnesine, Anetin
اشکال دارویی
    250mg, 1g (chewable) : قرص
    1g/5ml : آمپول
    1g/10ml, 500mg/5cc : شربت
فرمول شیمیایی
C7 H15 NO3 = 161.2
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
تصميم به قطع شيردهي يا قطع مصرف دارو با توجه به ضرورت دارو براي مادر
مكانيزم اثر دارو
تسهيل ورود اسيدهاي چرب زنجيره بلند به ميتوکندري سلولي، انتقال گروههاي آسيل از ارگانهاي تحت سلولي و سلول ها به ادرار و ممانعت از تجمع و ايجاد غلظتهاي سمي. تاثير بر متابوليسم چربي ها تنها با ايزومر L-کارنيتين، دفع از راه ادرار و مدفوع، قابل تصفيه با دياليز.
موارد منع مصرف
فاقد منع مصرف
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی