سه شنبه 20 آذر 1397    |    Tuesday, December 11, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کاربامايد پروکسايد (Carbamide proxide)
نام های تجاری
Urehydrogen Proxide
اشکال دارویی
    10% 15 ml : دهانشويه
فرمول شیمیایی
NH4 CO NH6 , H2O = 94/07
کاربرد دارو
تسکين التهاب هاي خفيف حفره دهان نظير تحريک ناشي از اعمال دندانپزشکي.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
مورد استفاده در عفونت هاي گوش، دهان، پوست و نرم کردن WAX گوش، داراي قسمت هاي برابر مولکولي از اوره و هيدروژن پراکسيد.
موارد منع مصرف
کودکان، سالمندان و بيماراني که نمي توانند آنرا در دهان نگه دارند.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان: فرم رقيق نشده، 4 بار در روز پس از وعده هاي غذايي و قبل از خواب قرار دادن چند قطره از محلول بر روي محل و بيرون ريختن پس از 3-2 دقيقه يا قرار دادن 10 قطره روي زبان.
عوارض جانبي
موردي گزارش نشده
نكات پرستاري هنگام تجويز
استفاده از آن جهت ضد عفوني دهان.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی