شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کاپتوپريل (Captopril)
نام های تجاری
Capoten , Lopril
اشکال دارویی
    25mg, 50mg : قرص
فرمول شیمیایی
C9 H15 NO3 S = 217/3
کاربرد دارو
هيپرتانسيون خفيف تا شديد
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
احتياط در تجويز دارو در طي شيردهي.
مكانيزم اثر دارو
مهار کننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين I (ACEI)، سرکوب کننده سيستم رنين-آنژيوتانسيون، آلدوسترون. کاهش فشارخون با افزايش ساخت پروستاگلاندين ها، جذب گوارشي دارو همراه با غذا کاهش مي يابد، بيشترين اثر پلاسمايي بعد از يک ساعت، PB: 25-30% ، عبور از جفت، نيمه عمر حذف 2-3 ساعت، دفع کليوي، قابل همودياليز.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو، دوران بارداري.
نحوه مصرف
بزرگسالان: دوز اوليه : 12.5-25mg خوراکي دوبار در روز و يک ساعت قبل از غذا، افزايش دوز به 25mg ، 3 بار در روزو سپس 50mg، 3 بار در روزپس از يک يا دو هفته. دوز نگهدارنده: 25-150mg/day .
شرايط نگهداري
در دماي اتاق و دور از رطوبت
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر با آنتي اسيدها، امکان افزايش غلظت سرمي ديگوکسين و ليتيوم، افزايش خطر بروز هيپوگليسمي در مصرف با انسولين و ساير داروهاي کاهنده قند خون، کاهش اثر ضدفشارخون دارو با NSAID ها، افزايش خطر بروز هيپرکالمي با مصرف مکمل هاي پتاسيم دار يا مدرهاي نگهدارنده پتاسيم، افزايش اثر ACEIها با فنوتيازين ها و پروبنسيد، احتمال بروز واکنشهاي حساسيتي در مصرف با آلوپورينول، افت زياده از حد فشارخون در مصرف با مدرها، ساير داروهاي کاهنده فشارخون و الکل، تشديد عوارض کليوي در مصرف همزمان با پني سيلامين.
عوارض جانبي
تاکي کاردي، افت فشار خون، پروتئين اوري، سندروم نفروتيک، گلومرولوپاتي غشايي، اختلال در حس چشايي.
حداكثر دوز روزانه
450mg
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کنترل مرتب فشارخون، نبض، سطح پتاسيم، BUN و کليرانس کراتينين طي دوره درمان و کنترل وضعيت سلولهاي خوني هر 2 هفته يک بار طي 3 ماه نخست درمان.
2. مصرف دارو 1 ساعت پيش از غذا.
3. مصرف با فاصله از شربت معده.
4. قطع موقت دارو در صورت بروز تب، سوزش گلو، لکوپني، افت فشار خون يا تاکي کاردي و کنترل وضعيت بيمار.
5. پرهيز از تغيير وضعيت ناگهاني در چند روز نخست درمان.
6. امکان بروز سرگيجه يا سنکوپ با مصرف کم مايعات، اسهال، استفراغ يا تعريق شديد.
7. قطع داروهاي ضد فشارخون ديگر يک هفته قبل از تجويز کاپتوپريل مگر در هيپرتانسيون بدخيم يا غير قابل کنترل.
8. شروع تجويز کاپتوپريل با دوز پايين (بزرگسالان: mg 25، 3-2 بار در روز) بلافاصله بعد از قطع داروي ضد فشار خون (به جز ديورتيکها).
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی