جمعه 22 آذر 1398    |    Friday, December 13, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کاپرئومايسين سولفات (Capreomycin sulfate)
نام های تجاری
Capasat, Ogostal
اشکال دارویی
    1g : ويال
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
پپتيد حلقوي ضد مايکوباکتري با اثرات باکتريواستاتيکي، جذب کم گوارشي، مورد استفاده از راه IM، اوج غلظت پلاسمايي پس از 1-2 ساعت بعد از تزريق يک دوز 30mcg/ml ، نيمه عمر حذف 12 ساعت، دفع دارو کليوي.
نحوه مصرف
تجويز دارو در صورت عدم پاسخ دهي به داروهاي خط اول درمان. تزريق IM و عميق دارو.
بزرگسالان: g/day 1 (حداکثر mg/kg/day20)، عضلاني به مدت 120-60 روز، سپس g1، 2-3 بار در هفته .
کودکان: mg/kg/day 15 (حداکثر g1).
شرايط نگهداري
نگهداري محلول آماده شده تا 48 ساعت در دماي اتاق و تا 14 روز در دماي يخچال
تداخل مصرف با ساير داروها
اجتناب از تجويز همزمان يا بلافاصله بعد يا قبل از داروهاي با اثرات سمي در گوش و کليه( نظير آمينوگليکوزيدها، کوليستين، پلي ميکسين بي، آمفوتريسين بي، سيس پلاتين و وانکومايسين) .
عوارض جانبي
لوکوسيتوز، لوکوپني، ائوزينوفيلي (بيش از 5%)، سميت گوشي، سميت کليوي به شکل نکروز توبولي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کنترل عملکرد کلايه پيش از شروع درمان و هفته اي يکبار در حين درمان، شنوايي پيش از شروع درمان و هفته اي 2 بار در حين درمان و وضعيت وستيبولار پيش از شروع درمان و به صورت دوره اي حين درمان، اندازه گيري ماهيانه پتاسيم خون، شمارش کامل سلولهاي خوني هفته اي يکبار، بررسي دوره اي عملکرد کبد و کنترل ميزان مايعات دريافتي و حجم خروجي ادرار.
2. کاهش دوز در نارسايي کليه.
3. خودداري از 2 برابر کردن دوز دارو.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی