سه شنبه 19 آذر 1398    |    Monday, December 9, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کاپسيتابين (Capecitabine)
نام های تجاری
Xeloda
اشکال دارویی
    150mg, 500mg : قرص
کاربرد دارو
درمان بيماران مبتلا به سرطان پستان مقاوم به اعمال شيمي درماني .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
قطع شيردهي در هنگام مصرف دارو
مكانيزم اثر دارو
اعمال اثر ضد نئوپلاسم از راه اتصال به داروي فعال 5-fluorouracil (5-Fu) متابوليسم 5-Fu به وسيلة سلولهاي سالم و تومور به متابوليت هايي که از طريق دو مکانيسم متفاوت سبب بروز آسيب سلولي مي گردند، جذب سريع گوارشي، کاهش سرعت و مقدار داروي جذب شده با غذا، PB: حدود 60% ، متابوليسم آنزيماتيک به متابوليت فعال 5-Fu ، نيمه عمر حذف Fluorouracil حدود 16 دقيقه.
موارد منع مصرف
حساسيت به 5-Fu، اسهال شديد، نارسايي شديد کليوي.
نحوه مصرف
بزرگسالان: mg/m /day 2500 خوراکي منقسم در دو دوز جداگانه (با فاصله 12 ساعت) بعد از غذا به مدت 2 هفته. سپس قطع دارو به مدت 1 هفته و تجويز دوباره ي آن در سيکلهاي 3 هفته اي.
شرايط نگهداري
25 درجه سانتيگراد (77 درجه فارنهايت) و در ظروف در بسته
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش سرعت جذب کاپسيتابين به وسيله ي آنتي اسيدها،
افزايش خطر بروز سميت ناشي از دارو در مصرف با لوکوورين،
افزايش خطر خونريزي و مرگ در مصرف با وارفارين،
افزايش سطح فني توئين از طريق مهار ايزوآنزيمهاي سيتوکروم CYP2cq يا متابوليت هاي آن.
عوارض جانبي
خستگي، پارستزي، تب، اسهال، تهوع، استفراغ، نوتروپني، ترومبوسيتوپني، درد شکم، يبوست، بي اشتهايي.
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
متخصص خون و انکولوژي
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. امکان نياز به قطع درمان يا کاهش دوز دارو در صورت بروز سندروم دست و پا با علائم (بي حسي، پاراستزي، اريتم، پوسته پوسته شدن، درد شديد دست يا پا، هيپربيلي روبينومي، تهوع شديد).
2. تغيير پارامترهاي کوآگولاسيون يا امکان بروز خون ريزي چندين روز يا چندين ماه بعد از شروع درمان يا به ندرت طي 1 ماه بعد از قطع درمان.
3. سؤال از بيمار در مورد استفاده از اسيد فوليک يا وارفارين.
4. بررسي آزمون هاي عملکرد کبدي در طول درمان و قطع دارو در صورت بروز هيپربيلي روبينميا .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی