سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم دي (Calcium-D)
اشکال دارویی
    500mg : قرص
    - : ساشه
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
درمان کمبود کلسيم، استئوپروز، osteomalacia, rickets. تنظيم دوز توسط پزشک و با توجه به ميزان کلسيم دارو (mg 500) و ويتامين D آن (IU 200) و بر اساس مشکل مربوطه .
شرايط نگهداري
دماي محيط
تركيبات
500 mg calcium carbonate + 200IU Vit D
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی