چهارشنبه 21 آذر 1397    |    Wednesday, December 12, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم فورت (Calcium forte)
نام های تجاری
Calcium Sandozforte, Gramcal , Calciu Sandoz
اشکال دارویی
    - : قرص جوشان
مصرف در حاملگی
A
نحوه مصرف
درمان استئوپروز با روزي 2 قرص هر 8 ساعت به مدت 8 هفته و پس از آن روزي دو قرص به مدت 6 ماه
تركيبات
Cal lactate gluconate 2.94 g + Cal Carbonate 0.3 g (500 mg ca/eff tab)
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی