جمعه 4 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم فولينات (Calcium folinate)
نام های تجاری
Wellcovorin, Isovorin,Folinic Acid , Ebefolin
اشکال دارویی
    5mg, 25mg, 15mg : قرص
    5mg/ml 5ML, 10mg/ml 3ML, 3mg/ml, 10mg/ml 10ML, 10mg/ml 5ML : آمپول
    30mg, 10mg/ml 20ML, 100mg, 500mg/50ml : ويال
کاربرد دارو
مسموميت با آنتاگونيست هاي فوليک اسيد
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
در شير مادر ترشح مي شود.
مكانيزم اثر دارو
مشتق 5- فورميل تترا هيدرو فوليک، فرم فعال اسيد فوليک است که به عنوان پادزهر آنتاگونيست هاي اسيد فوليک مثل متوترکسات مورد استفاده قرار مي گيرد و از تبديل اسيد فوليک به تتراهيدروفوليک اسيد از طريق اتصال به دي هيدروفولات ردوکتاز جلوگيري مي کند. دفع بيشتر از ادرار و کمي از مدفوع.
موارد منع مصرف
مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به کم خوني که نوع آن تشخيص داده نشده ممنوع است.
شرايط نگهداري
دور از نور نگهداري شود.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با آمينوساليسيليک اسيد ميتواند باعث کاهش سطح سرمي فولينات شود،
داروهاي ضد بارداري خوراکي ممکن است متابوليسم دارو را دچار نقص کند و منجر به کاهش و دفع آن شوند،
مصرف همزمان با اسيد فوليک و سولفاسالازين منجر به برخي علائم فقر اسيد فوليک مي شود،
فني توئين و هيدانتوئين باعث کاهش سطح سرمي اين دارو مي شوند.
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي شامل واکنش هاي آنافيلاکتيک در تجويز اين دارو گاهي ديده مي شود و به ندرت پس از تزريق تب ديده مي شود.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. مسير تجويز خوراکي بوده و در صورتي که اختلال در جذب گوارشي مورد ظن باشد مسيرهاي IM، SC، IV توصيه مي شود.
2. بيماران دياليزي مستعد ابتلا به فقر فولات هستند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی