شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم دوبسيلات (Calcium dobesilate)
نام های تجاری
Doxium , Dubica
اشکال دارویی
    250mg, 500mg : قرص
فرمول شیمیایی
C12 H10 CaO10 S2 = 418/4
کاربرد دارو
اختلالات عروقي و رتينوپاتي.
سندروم پس از ترمبوز ، هموروئيد ، ادم محيطي و نارسايي عروقي.
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
بزرگسالان: روزانه mg1000-500 خوراکي
نكات پرستاري هنگام تجويز
1) مصرف دارو همراه يا بعد از غذا و همراه با مقدار زيادي آب.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی