شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم کلرايد (Calcium chloride)
نام های تجاری
Calciject, Posture
اشکال دارویی
    100mg/ml 10ML : آمپول
کاربرد دارو
تزريق داخل بطن قلب، هيپو کلسمي علامت دار، مسموميت با منيزيم
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
احتياط و تنها در صورت لزوم
مكانيزم اثر دارو
مورد استفاده در احياء قلبي ، زماني که تجويز اپي نفرين با بهبود انقباضات ميوکاردي همراه نباشد.
موارد منع مصرف
در مبتلايان به هيپر کلسمي، فيبريلاسيون بطني، هيپو فسفاتمي يا سنگ هاي کليوي.
نحوه مصرف
حين احياي قلبي-ريوي با دوز (cc 8-2) mg 800-200.
شرايط نگهداري
در دماي اتاق
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش تأثير درماني با استفاده از CCB ها. افزايش احتمال مسموميت با ديگوکسين، افزايش خطر بروز هيپرکلسمي در استفاده همزمان از مدرهاي تيازيدي، افزايش خطر اسيدوز متابوليک در مبتلايان به بيماريهاي کليوي با سديم پلي استيرن سولفونات.
عوارض جانبي
تحريک وريدي محل تزريق، آريتمي، ايست قلبي(با تزريق سريع IV).
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. تزريق مستقيم و آهسته، يا انفوزيون با سرعت حداکثر ml/min 1 (5/1 ميلي اکي والان).
2. باقي ماندن بيمار در وضعيت درازکش حداقل تا 15 دقيقه پس از تزريق.
3. گرم کردن محلول تزريقي تا دماي بدن قبل از تزريق.
4. تماس با پزشک در صورت بروز عارضه جانبي آزار دهنده.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی