چهارشنبه 24 مهر 1398    |    Wednesday, October 16, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم استات (Calcium acetate)
نام های تجاری
Calphron , phoslo
اشکال دارویی
    667mg : قرص
کاربرد دارو
هيپوکلسمي ، هيپرفسفاتي در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليوي (ESRD )
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
در هيپوکلسمي : بزرگسالان : روزانه 4-2 قرص از راه خوراکي و همراه با غذا ،
در هيپرفسفاتمي در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليوي : بالغين 4-2 قرص از راه خوراکي همراه با هر وعده غذايي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی