شنبه 28 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلسيم (Calcium)
نام های تجاری
D5-Gal , Calsit , Ds-cal , Apogel , Alkamints , Amitone , Calciday – 667 , Calcimax , Kalcinate , Rolaids , Titralac , Tums, Tums E-X
اشکال دارویی
    - : شربت
    45mg (as glucoate) : قرص
کاربرد دارو
هيپرفسفاتمي ، درمان هيپوکلسمي به عنوان آنتي اسيد در درمان زخم تپتيک .
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
در هيپرفسفاتمي : در بزرگسالان : روزانه 3-17g کربنات کلسيم از راه خوراکي در دوزهاي منقسم همراه با غذا ،
کودکان : روزانه 100-300mg/kg کربنات کلسيم در دوزهاي منقسم همراه با غذا .
در هيپوکلسمي به عنوان آنتي اسيد در درمان زخم تپتيک : بزرگسالان 0.5-2g کلسيم گلوکونات از راه خوراکي 4-2 بار در روز يا 350mg تا 1.5 g کربنات کلسيم از راه خوراکي در دوزهاي منقسم.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی