شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کلستريول (Calcitriol)
نام های تجاری
Rocatrol
اشکال دارویی
    1mcg/ml 1ml : آمپول
    0.25mcg : کپسول
کاربرد دارو
استئوديستروفي ناشي از نارسايي مزمن کليه
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
مصرف دوزهاي بالاي دارو در شيردهي توصيه نمي شود.
مكانيزم اثر دارو
فرم فعال شده ويتامين Dاست. تأثير بر هموستاز کلسيم و متابوليسم فسفات. تداخل با DNA ژنهاي خاص براي افزايش يا کاهش نسخه برداري. افزايش سنتز گروهي از پروتئين هاي کوچک متصل شونده به يون کلسيم(CaBP)، افزايش جذب روده اي يون کلسيم و فسفات، افزايش جابجايي يون کلسيم از استخوان با مقادير فيزيولوژيک، افزايش تعداد استئوکلاست ها، تحريک استئوبلاست ها جهت ساخت پروتئين هايي نظير استئوکلاسين ، جذب سريع گوارشي، اوج غلظت سرمي پس از 2 ساعت، نيمه عمر حذفي فرم خوراکي حدود 3-6 ساعت، طول اثر حدود 3-5 روز، داراي چرخه روده اي-کبدي، دفع صفراوي و کليوي .
موارد منع مصرف
زيادي کلسيم خون، وجود سندرم سوء جذب زيادي ويتامين D، کاهش کارآيي کليه ها.
نحوه مصرف
بزرگسالان: خوراکي: دوز اوليه mcg25/0 روزانه يا يک روز در ميان. افزودن mcg25/0 به دوز روزانه به تدريج و فواصل 4-2 هفته. دوز معمول روزانه mcg 1-5/0. تزريقي: mcg 1-0.5 ، 3 بار در هفته IV بويژه در بيماران دياليزي دچار استئيت فيبروزاي مقاوم. افزودن mcg 1 -0.5 به دز روزانه به فواصل 4-2 هفته در صورت عدم پاسخ کافي.
شرايط نگهداري
دور از نور و حرارت
تداخل مصرف با ساير داروها
آنتي اسيدها و کلستيرامين ، جذب دارو را تغيير مي دهند،
مصرف باربيتورات ها ، فني توئين و پريميدون متابوليسم اين دارو را افزايش و اثرات آن را کاهش مي دهد.
مصرف همزمان با گليکوزيدهاي قلبي خطر بروز آريتمي ها را افزايش مي دهد.
حداكثر دوز روزانه
فرم IV: 3mcg در روز و 3 بار در هفته .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. دارو را مي توان همراه با غذا يا با معده خالي تجويز نمود.
2. قبل از شروع درمان و سپس در فواصل منظم سطح سرمي کلسيم ، فسفر، منيزيوم، آلکالن فسفاتاز، کراتينين و سطح ادراري کلسيم و فسفر را اندازه گيري نمائيد.
3. بيمار را از نظر بروز علائم هيپرکلسمي تحت نظر بگيريد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی