سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کالامين (Calamine)
نام های تجاری
Calamox, Diaper , caladryl
اشکال دارویی
    8%, Combined : کرم موضعي
    5% 60ml, 8% 60ml : لوسيون
کاربرد دارو
اگزما، آفتاب سوختگي
مصرف در حاملگی
A
مكانيزم اثر دارو
مکانيسم عمل ناشناخته، مخلوطي از اکسيد روي و اکسيد فريک فاقد جذب جلدي.
موارد منع مصرف
موردي مطرح نبوده
عوارض جانبي
موردي مطرح نبوده
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی