پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بیوالیرودین (Bivalirudin)
نام های تجاری
Angiomax , Angiox
اشکال دارویی
    250mg : ويال
فرمول شیمیایی
C98H138N24O33 = 2180.29 g/mol
کاربرد دارو
کاهش سردردهای پس از آنژیوگرافی
به عنوان داروی انعقادی در برداشتن کاتترهای وریدی.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
بیوالیرودین یک مهار کننده برگشت پذیر ترومبین با شروع اثر سریع و نیمه عمر کوتاه است.
این دارو فاقد خطراتی نظیر ترومبوسیتوپنی ناشی از مصرف هپارین و ترومبوز-ترومبوسیتوپنی (HIT / HITTS) است.
این دارو همچنین نیازی به binding cofactor مانند آنتی ترومبین ندارد
نكات پرستاري هنگام تجويز
هر ویال 250 میلی گرمی از دارو حاوی 250 میلی گرم بیوالیرودین، 125 میلی گرم مانیتول و حدود 12.5 میلی گرم سدیم هیدروکساید می باشد.
بیوالیرودین از نوع صناعی ماده ای موسوم به hirudin که از بزاق زالو تهیه می شود بدست می آید.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی