سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بورتزومايب (Bortezomib)
نام های تجاری
Velcade
اشکال دارویی
    3.5mg : ويال
فرمول شیمیایی
C19H25BN4O4 = 384.237 g/mol
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی