شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بواسيزوماب (Bevacizumab)
نام های تجاری
Avastin
اشکال دارویی
    100mg/4ml, 400MG/16ML : ويال
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی