يکشنبه 29 مرداد 1396    |    Sunday, August 20, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بودزونايد/فورموترول (Budesonide/Formoterol)
نام های تجاری
Symbicort , Vannair
اشکال دارویی
    80/4.5mcg, 320/9mcg, 160/4.5mcg : محلول استنشاقي
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی