شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بوپروپيون (Bupropion Hcl)
نام های تجاری
zyban
اشکال دارویی
    75mg, 100mg, 150mg SR : قرص
فرمول شیمیایی
zyban
کاربرد دارو
افسردگي ، اختلال خلقي فصلي ، ترک سيگار ،
مصرف در حاملگی
C
تداخل مصرف با ساير داروها
1) کاربامازپين مي تواند سطح بوسپيرون را کاهش دهد.
2) بوسپيرون مي تواند عوارض جانبي داروهايي نظير : لوودوپا سي ، فنوتيازين ها ، MAOIs و TCA ها را افزايش دهد.
3) ريتوناوير مي تواند سطح بوسپيرون را افزايش دهد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. بيمار بايد در حين درمان با اين دارو از مصرف الکل اجتناب نمايد.
2. بدليل اثرات cns دارو، بيمار فعاليتهايي که مستلزم هوشياري کامل است ، انجام ندهد.
3. در سالمندان ، بعلت احتمال تجمع دارو در مصرف طولاني مدت با احتياط مصرف شود، ( کاهش دوز ضروري است ) .
4. بدليل افزايش ريسک عوارض جانبي خطرناک در نوزاد، شير دادن حين درمان توصيه نمي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی