جمعه 3 آذر 1396    |    Thursday, November 23, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بودزونايد (Budesonide)
نام های تجاری
Pulmicort , Rhinocort Aqua , Parlodel , Frenolyn , Budiair
اشکال دارویی
    30mg : کپسول
    200/12 mcg, 400mcg/dose 100dose, 400mcg/dose 200dose, 12/400 mcg : اسپري دهاني
    100mcg/Inhalation, 200mcg/Inhalation, 400mcg/Inhalation : پودر
    64mcg/dose : اسپري بيني
    0.5mg/2ml, 1mg/2ml : نبولايزر
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی