شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بودزونايد (Budesonide)
نام های تجاری
Pulmicort , Rhinocort Aqua , Parlodel , Frenolyn , Budiair
اشکال دارویی
    30mg : کپسول
    400mcg/dose 100dose, 400mcg/dose 200dose, 200/12 mcg, 12/400 mcg : اسپري دهاني
    400mcg/Inhalation, 100mcg/Inhalation, 200mcg/Inhalation : پودر
    64mcg/dose : اسپري بيني
    0.5mg/2ml, 1mg/2ml : نبولايزر
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی