شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
برينزولاميد (Brinzolamide)
نام های تجاری
Azopt
اشکال دارویی
    1 % : قطره چشمي
فرمول شیمیایی
C12 H21 N3 O5 S3 = 383/5
کاربرد دارو
پايين آورنده فشار داخل چشم .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
جذب سيستميک با مصرف داخل چشم، PB متوسط. تبديل به متابوليت N-desethyl . دفع کليوي.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 1 قطره 3بار در روز در چشم .
شرايط نگهداري
در دماي 30-4 درجه سانتيگراد.
عوارض جانبي
تاري ديد – احساس مزه تلخ يا ترش در دهان – خشکي چشم – احساس جسم خارجي – سردرد – ترشح چشمي – کراتيت – درد و سوزش چشم – آبريزش از بيني – خستگي چشم – درد کليه – سوء هاضمه – تهوع – آنمي .
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
متخصص چشم
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی