يکشنبه 29 مرداد 1396    |    Sunday, August 20, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
برتيليوم توسيلات (Bretylium tosilate)