شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بواکتانت (Bovactant)
نام های تجاری
Alveofact
اشکال دارویی
    50mg/1.2ml : آمپول
کاربرد دارو
درمان سندروم ديسترس تنفسي (RDS) در نوزادان نارس.
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
سورفکتانت ريوي گاوي.
نحوه مصرف
اين دارو فقط از طريق اينتراتراکئال و توسط متخصصين ماهر در امر انتوباسيون نوزادان و ونتيلاسيون مکانيکي بکار مي رود.
تخصصهاي مجاز به نوشتن دارو
متخصص اطفال
تركيبات
اين دارو عصاره محتويات ريه گاو است و حاوي 92% فسفوليپيد ، 3.2 % کلسترول ، 0.6 % پروتئين هاي هيدروفوبيک مرتبط با سورفکتانت و 0.4 % اسيد چرب آزاد است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی