سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بوتولينيوم آ توکسين (Botulinum toxin type A)
نام های تجاری
Botox , Dysport
اشکال دارویی
    300iu, 1ml, 100iu : آمپول
    500IU, 100IU, 300iu, 50iu : ويال
کاربرد دارو
1)پس از تماس و درمان بوتوليسم
2) پروفلاکسي پس از تماس با توکسين بوتولينوم پيشگيري .
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
حاوي گلبولين هاي آنتي توکسيک اختصاصي. قادر به خنثي سازي سم توليد شده توسط کلستريديوم بوتولينيوم نوعE.
جذب،توزيع،متابوليسم و دفع ناشناخته.
نحوه مصرف
1)پيشگيري پس از تماس...:رقيق کردن cc20 آنتي توکسين در cc100 نرمال سالين و انفوزيون آهسته وريدي طي 30 دقيقه. تجويز مجدد cc10 آنتي توکسين پس از 4-2 ساعت.
2)پروفيلاکسي پس از تماس...:تزريق IM،cc20 آنتي توکسين در فرد تماس يافته با توکسين و بزون ظهور علائم بيماري.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی