سه شنبه 19 آذر 1398    |    Monday, December 9, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بيسموت سابسيترات (Bismuth subcitrate)
نام های تجاری
De-nol
اشکال دارویی
    120mg : قرص
    100gr : پودر
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی