دوشنبه 29 آبان 1396    |    Monday, November 20, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بيزاکوديل (Bisacodyl)
نام های تجاری
Dulcolax
اشکال دارویی
    10mg, 5mg : شياف مقعدي
    5mg : قرص
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی