شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بتاکسولول (Betaxolol)
نام های تجاری
Betoptic
اشکال دارویی
    0.5% 10ml : قطره چشمي
فرمول شیمیایی
C18 H29 NO3 HCl = 343/9
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده بتا آدرنرژيک ( بتا بلاکر )
کاربرد دارو
کاهش IOP ( فشار داخل چشم ) در گلوکوم زاويه باز مزمن يا هيپرتانسيون چشمي .
مصرف جانبي :
درمان گلوکوم ثانويه – داروي کمکي در درمان گلوکوم زاويه بسته .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
مهار کننده انتخابي گيرنده هاي بتا يک قلبي.کاهش فشار داخل چشم(IOP) با کاهش زلاليه.جذب کم چشمي.حلاليت در چربي زياد. PB:50%. متابوليسم کبدي. دفع کليوي.نيمه عمر پلاسماي حذفي 20-16 ساعت.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 1 قطره دوبار در روز
کودکان : عدم اثبات کارايي و بي خطري دارو.
شرايط نگهداري
در دماي اتاق .
عوارض جانبي
چشمي : احساس ناراحتي مختصر ( 25%) – اشک ريزي – به ندرت با کاهش حساسيت قرنيه – قرمزي – خارش – کراتيت – فتوفوبي – اندازه نابرابر مردمک ها و لکه هاي قرنيه .
عوارض سيستميک : بي خوابي و به ندرت افسردگي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- استفاده از اين دارو پس از Laser tubeculoplasty در مبتلايان به گلوکوم جهت کاهش L.O.P .

2- تحمل خوب لنزهاي تماسي نرم يا سخت در مبتلايان به گلوکوم و مبتلايان و آناکيا .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی