چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بتامتازون (Betamethasone (Betametasone))
نام های تجاری
Celestone , Betnesol
اشکال دارویی
  4mg/ml : آمپول
  0.5mg : قرص
  5 ml : قطره چشمي
  15gr, Combined : پماد موضعي
  15gr : کرم موضعي
  0.1 %, Combined : لوسيون
  0.1 % : پماد چشمي
فرمول شیمیایی
C22 H29 F O5 = 392/5
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گلوکوکورتيکوئيد
کاربرد دارو
التهاب ناشي از درماتوزهاي حساس به کورتيکواستروئيدها
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی