شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
براکتانت (Bovine lipid extract sufactant)
نام های تجاری
Survanta , Beractant , BLES
اشکال دارویی
    200mg/8ml : آمپول
    25mg/ml : سوسپانسيون
    27mg/ml 5ML : ويال
کاربرد دارو
پيشگيري و درمان سندروم زجر تنفسي (RDS بيماري غشاءهيالين ) در نوزادان نارس.
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
جذب ريوي دوز تزريق شده ،توزيع در سطح الوئل هاي ريوي.ورود چربي ها به مسير داخلي حذف و به کارگيري دوباره سورفکتانت دفع از طريق کليرانس سريع آلوئولي.
موارد منع مصرف
فاقد مورد منع مصرف شناخته شده است .
نحوه مصرف
نوزادان : تجويز فسفوليپيد ( 4ml/kg ) از طريق داخل تراشه اي به وسيله يک کاتتر با سوراخ انتهايي 5french جايگزين شده در لوله تراشه نوزاد درست در انتهاي بالايي کاريناي نوزاد.
توجهات :
کوتاه نمودن طول کاتتر قبل از جايگزاري در داخل لوله تراشه . ممانعت از تزريق مستقيم براکتانت در داخل مسير اصلي برونش ها.
شرايط نگهداري
ويال باز نشده در دماي (46-36 درجه فانهايت ) 8-2 درجه سانتيگراد در يخچال – دور از نور نگهداري ويال ها در کارتن تا زمان استفاده – استفاده تک دوز دارو و باقي دور ريخته شود .
عوارض جانبي
شايع ترين : براي کاردي گذرا – کاهش اکسيژن اشباع .
مهمترين : براي کاردي گذرا – آپنه .
تركيبات
عصاره ريه گاو
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- افزايش ريسک بروز عفونت هاي بيمارستاني .

2- اطمينان از جايگزيني مناسب لوله تراشه قبل از تجويز دارو .

3- تعيين دوز توتال دارو – انتقال آهسته کل محتويات ويال به يک سرنگ با سر سوزن حداقل 2g – پرهيز فيلتر کردن و

تکان دادن محتويات سرنگ .

4- اطمينان از اختلاط همگن براکتانت – انتقال سر و بدن کمي به سمت پايين .

5- نگهداري دارو در يخچال – گرم کردن در دماي اتاق .

6- دوز دارو را بر اساس وزن نوزاد و اطلاعات علمي موجود در بروشور دارو تنظيم نماييد.

علايم مسوميت : انسداد حاد راه هاي هوايي .
درمان : علامتي و حمايتي – عدم نياز به ساکشن داخل تراشه اي و اقدامات لازم تا مشخص شدن علايم انسداد راه هاي هوايي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی