شنبه 1 ارديبهشت 1397    |    Saturday, April 21, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بنزتروپين مسيلات (Benztropine mesylate)
نام های تجاری
Cogentin
اشکال دارویی
    1mg/ml 2ML : آمپول
    2mg : قرص
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی