سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تنتور بنزوئين (Benzoin tincture)
اشکال دارویی
    - : بالک
کاربرد دارو
درمان کونديلوم آکوميناتوم (زگيل هاي آميزشي ) – کراتوزها – پاپيلوم لارنکس – کراتوزهاي آکتينيک – سبوره ايک ناشي از اشعه X .
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
موردي گزارش نشده است .
نحوه مصرف
نکات مهم : خودداري از ماليدن اين فرآورده بر روي زگيل هاي خونريزي دهنده چرب کردن پوست اطراف ضايعه با پترولاتوم جهت کاهش تماس دارو با پوست سالم – ادامه دوره درمان با فاصله يک هفته اي به مدت 6 هفته و تعويض درمان در صورت عدم مشاهده پاسخ درماني تا 6 هفته.
شرايط نگهداري
در دماي پايين تر از 25 درجه سانتيگراد و دور از نور .
عوارض جانبي
امکان بروز حساسيت هاي پوستي ( توجه ) : تنتور بنزوئين شامل 10g بنزوئين در 100cc الکل 90/2 درجه – داراي دو نوع بنژوان سوماترا و بنژوان سيام ( لائوس ).
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : ساختنی