چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
بنزالکونيوم کلرايد (Benzalkonium chloride)
نام های تجاری
Dettol
اشکال دارویی
    - : بالک
کاربرد دارو
آنتي سپتيک پوست.
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
امکان ايجاد تحريک پوست در تماس مکرر و طولاني با دارو – استفاده از محلول تازه جهت جلوگيري از بروز آلودگي هاي ميکروبي – ناسازگاري با قليايي – سيترات – يد – نيترات - پرمنگنانتها - سايسيلات – نقره – روي – اکسيد جيوه – صابونها – کارامل – کائولين .
نحوه مصرف
براي لاوارژ تانسيوني مثانه استفاده از غلظت آبي1:20000 تا1:40000 اين بالک.
بهداشت پستان ونوک پستان: استفاده ازغلظت آبي 1:5000 تا1:20000 اين ماده.
شستشوي کاتترها: استفاده از غلظت آبي 1:500 .
پوست بي مو و مخاط: استفاده از محلول آبي 1:5000تا1:10000.
شرايط نگهداري
در ظروف دربسته و دور از نور.
عوارض جانبي
ايجاد تهوع و استفراغ در صورت خورده شدن – پرفشاري خون – کما و مرگ – خفگي – سيانوز و ديس پنه در اثر فلج عضلات تنفسي – حساسيت پوستي – مسموميت خوراکي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- خودداري از قرار دادن مواد پنبه اي ، پشمي يا نايلوني.
2- بي اثر شدن دارو توسط صابون و پاک کننده ها آنيوني .
3- کاهش قدرت ضد باکتري با استفاده از آب لوله کشي حاوي يون هاي فلزي و مواد آلي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی