شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
باريم سولفات (Barium sulfate)
نام های تجاری
Baricon
اشکال دارویی
    135g : ساشه
کاربرد دارو
ايجاد کنتراست در پرتونگاري .
مصرف در حاملگی
X
مكانيزم اثر دارو
افزايش دهنده جذب X-rayو مشخص کننده تصوير ساختمان بذن در محل استقرار يافته.فاقد جذب گوارشي و تنها جذب گوارشي مواد افزوده شده.زمان حداکثر کدورت براي مري،معده و دوازدهه،به سرعت بعد از مصرف خوراکي براي روده کوچک.
موارد منع مصرف
انسداد کولون يا سوراخ شدگي ديواره لوله گوارش – تنگي دريچه پيلور – التهاب نئوپلازي رکتوم – بيوسي جديد از رکتورم.
نحوه مصرف
بزرگسالان : الف ) GI :خوراکي:
مري:براي کنتراست تک،cc150-5 سوسپاسيون حاوي W/V250-60% براي کنتراست مضاعف cc140-15 سوسپانسيون حاوي،W/V 155-60% باريم.
معده و دوازدهه:براي کنتراست تک،cc360-240 سوسپانسيون حاوي W/V120 40%باريم.
کل روده باريک:براي کنتراست تک،cc700 470 سوسپانسيون W/V80-40%.
معده:براي کنتراست مضاعف ابتدا cc140-75 سوسپانسيونW/V250-200% جهت ايجاد لايه کنتراست روي معده وسپس Cc300 -150 محلولW/V80-40%.
شرايط نگهداري
در جاي خشک.
عوارض جانبي
يبوست. ساير عوارض : اسهال - دل پيچه – آپانديسيت – حساسيت.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1 ) استفاده از آب کافي جهت پيشگيري از يبوست .
2) استفاده از يک ملين براي تخليه محتويات دستگاه گوارش شب قبل از پرتونگاري .
3) اعلام بارداري يا حساسيت به دارو را به پزشک اطلاع دهيد.
4) استفاده از سوسپانسيون 1 دقيقه پس از افزودن آب و هم زدن .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی