يکشنبه 31 شهريور 1398    |    Sunday, September 22, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نمک متعادل شده و گلوتاتيون (Balanced salt plus glutathione)