دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آرتيکائين اپي نفرين (Articain/ Epinephrine)