دوشنبه 25 تير 1397    |    Monday, July 16, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آرتيکائين اپي نفرين (Articain/ Epinephrine)