دوشنبه 23 مهر 1397    |    Monday, October 15, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استامينوفن کافئين استيل سالسيليک اسيد (Acetaminophen/Caffeine/Acetyl salicylic acid)