سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آري پيپرازول (Aripiprazole)
نام های تجاری
Abilify , Aripiprex
اشکال دارویی
    10mg, 15mg, 30mg, 5mg : قرص
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی