پنجشنبه 3 اسفند 1396    |    Thursday, February 22, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آناگرليد (Anagrelide)
نام های تجاری
Agrylin , Xagrid
اشکال دارویی
    1mg, 0.5mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C10 H7 Cl2 N3 O = 256.088 g/mol
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی